Profil IAIN Syekh Nurjati

IAIN Syekh Nurjati atau Institut Agama Islam Negeri Syekh NUrjati ini terletak di kota Cirebon, Jawa Barat. Kampus ini juga dikenal dengan sebutan Syekh Datuk Kahfi yang merupakan tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon.

Jika Anda hendak melanjutkan kuliah di sini, bisa langsung datang ke Alamat Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Kota Cirebon, 45132. Atau bisa langsung hubungi Nomor Telepon +62231 481264 dan mengunjungi Website resmi atau hubungi E-Mail info@iaincirebon.ac.id.

Sejarah IAIN Syekh Nurjati

logo iain syekh nurjati cirebon
logo iain syekh nurjati cirebon

Sejarah STAIN Cirebon sangat panjang dan diwarnai dengan situasi politik umat Islam Indonesia waktu itu pada tahun 1960-an. Pada waktu itu isu komunis sangat kencang sehingga mendorong umat Islam untuk membangun lembaga pendidikan umat Islam.

Untuk itu, para aktivis yang tergabung dalam Forum islamic Study Club atau ISC Cirebon kemudian mendirikan Lembaga Pendidikan Islam Tingkat Tinggi dengan nama Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UNISHA). Perguruan Tinggi tersebut berdiri dibawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Syarif Hidayatullah.

Baru pada tanggal 12 Agustus 1965, Fakultas Agama UNISHA diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN “Al-Jamiah” Syarif Hidayatullah Jakarta dan terletak di Cirebon. Perkembangan selanjutnya, beberapa fakultas didirikan dan pada tanggal 15 Maret 1976 Fakultas Tarbiyah IAIN Cirebon dialihkan pembinaannya ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kemudian pada tahun 1997, menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berdasarkan  keputusan Presiden Nomor : 11/1997 tanggal 21 Maret 1997.

Kampus IAIN Cirebon hanya memiliki tiga fakultas yakni fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan terakhir Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah. Kampus ini juga menyediakan program untuk Pascasarjana dan Doktor. Mayoritas mendapatkan akreditasi B dan hanya jurusan Pendidikan Agama Islam yang terakreditasi A.

Logo IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini memiliki warna hijau seperti kebanyakan sekolah dan perguruan tinggi dibawah naungan Kemenag. terdapat simbol Al-Qur’an terbuka, gunung, pintu gerbang dan padu melingkar. Pintu gerbang untuk menyimbolkan kampus sebagai gerbang pengetahuan, dan padi sebagai simbol kemakmuran, sementara gunung sebagai simbol kedekatan dengan alam. Di bawah terdapat tulisan IAIN Syekh Nurjati Cirebon di dalam kotak kuning.


Fasilitas yang ditawarkan di kampus ini yakni Ruang belajar yang sudah ber-AC, laboratorium, dan perpustakaan.

Jalur Pendaftaran

Ada beberapa cara untuk bisa mendaftar di IAIN Cirebon yakni:

1. SPAN-PTKIN

Yang pertama adalah pendaftaran melalui SPAN-PTKIN, yakni salah satu jalur seleksi undangan menyeluruh untuk untuk masuk PTKIN di Indonesia yang hanya diperuntukkan untuk jalur prestasi. Untuk bisa mendaftar menggunakan jalur ini, siswa harus terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi dari pihak sekolah dengan mengisi pendaftaran online di www.span-ptkin.ac.id.

2. UM-PTKIN

Jalur ini menggunakan ujian tertulis dengan terlebih dahulu mendaftar secara online di www.um-ptkin.ac.id. Calon peserta wajib membayar biaya pendaftaran melalui bank untuk mendapatkan kode akses.

3. Mandiri

Jalur ini dilaksanakan secara mandiri dengan melalui ujian tertulis dengan membayar biaya pendaftaran. Demikianlah sekilas profil IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Berikut ini adalah biaya kuliah di IAIN Cirebon:

UKT / SPP IAIN Syekh Nurjati

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V
Akidah dan Filsafat Islam 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Akuntansi Syariah 0 – 400.000 1750000 2000000 2300000 2500000
Bahasa dan Sastra Arab 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Bimbingan dan Konseling Islam 0 – 400.000 1550000 1800000 2100000 2400000
Ekonomi Syariah 0 – 400.000 1750000 2000000 2300000 2500000
Hukum Ekonomi Syariah 0 – 400.000 1750000 2000000 2300000 2500000
Hukum Keluarga Islam 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Hukum Tata Negara 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Ilmu Al-Quran dan Tafsir 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Ilmu Hadits 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Komunikasi dan Penyiaran Islam 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Manajemen Pendidikan Islam 0 – 400.000 1550000 1800000 2100000 2400000
Pend. Islam Anak Usia Dini 0 – 400.000 1550000 1800000 2100000 2400000
Pendidikan Agama Islam 0 – 400.000 1550000 1800000 2100000 2400000
Pendidikan Bahasa Arab 0 – 400.000 1450000 1700000 2000000 2200000
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 0 – 400.000 1550000 1800000 2100000 2400000
Pengembangan Masyarakat Islam 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Perbankan Syariah 0 – 400.000 1750000 2000000 2300000 2500000
Sejarah Kebudayaan Islam 0 – 400.000 1300000 1550000 1800000 2000000
Tadris Bahasa Indonesia 0 – 400.000 1550000 1800000 2100000 2400000
Tadris Bahasa Inggris 0 – 400.000 1750000 2000000 2300000 2500000
Tadris Biologi 0 – 400.000 1750000 2000000 2300000 2500000
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 0 – 400.000 1750000 2000000 2300000 2500000
Tadris Matematika 0 – 400.000 1750000 2000000 2300000 2500000

Fakultas dan Prodi

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

 • Tadris Matematika-S1
 • Tadris IPA Biologi-S1
 • Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial-S1
 • Tadris Bahasa Inggris-S1
 • Tadris Bahasa Indonesia-S1
 • Pendidikan Islam Anak Usia Dini-S1
 • Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah-S1
 • Pendidikan Bahasa Arab-S1
 • Pendidikan Agama Islam-S1
 • Manajemen Pendidikan Islam-S1

Fakultas Syariah Ekonomi Islam

 • Akuntansi Syariah
 • Ekonomi Syariah
 • Hukum Ekonomi Syariah
 • Hukum Keluarga
 • Hukum Tata Negara
 • Perbankan Syariah

Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah

 • Bimbingan Konseling Islam
 • Filsafat Agama
 • Ilmu al-Quran dan Tafsir
 • Ilmu Hadis
 • Komunikasi Penyiaran Islam
 • Pengembangan Masyarakat Islam
 • Sejarah Kebudayaan Islam

Fakultas Pascasarjana

Magister S2

 • Ekonomi Syari’ah
 • Hukum Islam (Akhwal Syakhsiyah)
 • Pendidikan Agama Islam
 • Doktor S3
  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Originally posted 2019-08-18 14:17:12.


Leave a Comment

Tutup Iklan